Vyhľadávanie


Kontakt

DTLO
Liptovská Osada
Školská 57
034 73

000000000

E-mail: televiziadtlo@gmail.com

Slovensko- krajina v srdci Európy

Slovensko- krajina v srdci Európy

Slovensko- krajina v srdci Európy

To bol názov výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Strednou umeleckou školou scénického výtvarníctva v Bratislave. Mottom súťaže bolo 1. euro a súťažiť mohli žiaci všetkých základných, základných umeleckých a stredných škôl na území Slovenskej republiky. Prehliadka / súťaž výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY bola príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, mala navodiť pozornosť mladých ľudí na aktuálne témy v našej spoločnosti, významné historické medzníky a úspechy Slovenska v medzinárodnom kontexte.

Súťažilo sa v troch druhových kategóriách:

A. kresba, maľba, grafika, kombinované techniky,

B. plastika, priestorové stvárnenie,

C. fotografia, multimediálne spracovanie.

V kategórii multimediálne spracovanie Tomáš Koníček obsadil 1. miesto za filmové stvárnenie rozprávky Tri eurá pre Popolušku. A tak on i niektorí ďalší členovia krúžku tvorivej dramatiky pri ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade , ktorí v rozprávke hrali, sa zúčastnili vyhodnotenia v Bratislave, kde zažili veľa príjemných a nezabudnuteľných chvíľ.

Jaroslava Koníčková,učiteľka
ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Na stránke https://www.youtube.com si tento film môžete pozrieť. Žiaci si sami vymysleli scenár, film zahrali a následne upravili ( strih, zvuk, hudba, kamera). Film má názov TRI EURÁ PRE POPOLUŠKU.

FOTO


Webkatalog