Vyhľadávanie


Kontakt

DTLO
Liptovská Osada
Školská 57
034 73

000000000

E-mail: televiziadtlo@gmail.com

Slovensko - krajina v srdci Európy

26.10.2010 07:22

Slovensko krajina v srdci Európy

18.10.2010 sa v priestoroch Ministerstva kultúry SR v Bratislave uskutočnilo slávnostné

vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom Slovensko krajina v srdci Európy.

Prehliadka / súťaž výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je

príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť mladých ľudí na

aktuálne témy v našej spoločnosti, významné historické medzníky a úspechy Slovenska
v medzinárodnom kontexte.

„ Chlieb náš každodenný“ bolo motto tohtoročnej súťaže. Mal to byť príspevok k

Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu; pre zvýšenie verejného

povedomia o tom, ako chudoba zhoršuje každodenný život a uznanie práva ľudí žijúcich

v chudobe a sociálnom vylúčení na dôstojný život a plnohodnotné postavenie v spoločnosti.

Žiaci sa do súťaže mohli zapojiť v troch druhových kategóriách:

A kresba, maľba, grafika, kombinované techniky,
B plastika, priestorové stvárnenie,
C fotografia, multimediálne spracovanie.

V súťaži, v ktorej súťažilo vyše 1500 prác z celého Slovenska, bývalý žiak našej ZŠ s MŠ

v Liptovskej Osade,Tomáš Koníček, v kategórii multimediálne spracovanie získal za film

BYŤ ALEBO MAŤ krásne 1.miesto, a tak si obhájil vlaňajšie víťazstvo, ktoré získal za film
Tri eurá pre popolušku.

 


 

Webkatalog